Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony od uzyskanych dochodów, a czasami także od
przychodów. Każda osoba, która uzyskuje w danym roku podatkowym jakiś dochód, jest podatnikiem
podatku PIT (to tzw. obowiązek podatkowy).
Trzeba podkreślić, że prowadzenie działalności gospodarczej także wiąże się z opodatkowaniem
przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podatkowi PIT podlegają
wszystkie osoby fizyczne oraz te, które prowadzą działalność gospodarczą w formie:
 jednoosobowej działalności gospodarczej,
 spółki cywilnej,
 spółki jawnej,
 spółki partnerskiej,
 spółki komandytowej.
Osoby fizyczne, które prowadzą jedną z wyżej wymienionych działalności gospodarczych, mogą
wybrać, w jakiej formie będą opłacać ten podatek:
 podatek PIT na zasadach ogólnych objętych stawką podatkową 18% lub 32% – to
podstawowa forma opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 podatek liniowy PIT — ma stałą stawkę 19% niezależnie od wysokości uzyskanych
dochodów,
 ryczałt ewidencjonowany — to uproszczona forma rozliczania podatku, a stawki zależą od
rodzaju wykonywanej działalności,
 karta podatkowa – to najprostsza forma
opodatkowania działalności gospodarczej, kwota p

odatku jest zależna od wysokości
miesięcznego podatku, która jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego.
To od nas zależy wybór formy opodatkowania, dlatego trzeba to bardzo dokładnie przemyśleć,
ponieważ nie można jej później zmienić w trakcie trwania roku podatkowego. Podejmując decyzje
trzeba wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności i jej rozmiar.

mts_cool