Jak będzie działał nowy niższy ZUS dla przedsiębiorców?

Wg. zapowiedzi polskiego rządu od przyszłego roku ma zacząć obowiązywać projekt „mała firma – mały ZUS”, który zakłada obniżenie obowiązkowych składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wielu małych i średnich przedsiębiorców zwracało uwagę na zbyt wysokie obciążenia względem osiąganych przychodów i dochodów, uniemożliwiających konkurencję z dużymi przedsiębiorcami, szczególnie, że wysokość składek ZUS były dla wszystkich takie same, bez względu na skalę prowadzonego biznesu. Zapowiedziany projekt ma być jedną z części pakietu regulacji, do którego należą istniejące już przepisy dotyczące ulgi na start, działalności nierejestrowej i preferencyjnego ZUS-u. Zmiany te mają na celu zapobieżenie zamykania małych biznesów, uciekania przedsiębiorców w szarą strefę oraz odciążenia drobnych firm, które do tej pory płaciły zbyt wysokie podatki w stosunku do osiąganych dochodów.

 

Istnieje pewna relacja między ulgą na start, preferencyjnym ZUS-em a projektem „mała firma – mały ZUS”. Jeśli przedsiębiorca, chcący otworzyć dla przykładu sklep sprzedający Jak będzie działał nowy niższy ZUS dla przedsiębiorców?
zdecyduje się założyć działalność gospodarczą, to może on, jeśli chce, korzystać z sześciomiesięcznego pasa startowego, co oznacza, że przez 6 miesięcy będzie on zwolniony z opłacania ubezpieczenia społecznego, a więc będzie opłacał tylko ubezpieczenie zdrowotne. Następnie może on rozliczać się na podstawie preferencyjnego ZUS-u, co oznacza, że w ciągu pierwszych 24 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej ma prawo opłacać składki społeczne w wysokości 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po tym okresie czasu przedsiębiorca może korzystać z tzw. małej działalności gospodarczej. Oznacza to, że będzie mógł opłacać o połowę niższe ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że jego przychody nie przekroczą 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy kwota ta wynosi 5200 zł). Ułatwienia te z pewnością mogą dopomóc małym firmom bezpiecznie się rozwinąć w początkowym okresie swojej działalności, bez konieczności dotychczasowych, wysokich nakładów finansowych. Ciekawym i korzystnym wprowadzonym rozwiązaniem jest również działalność nierejestrowa zakładająca, że osoby prowadzące biznes z niskim przychodem nie muszą rejestrować działalności, a więc nie muszą opłacać składek zusowskich.

Ułatwienia, ale nie dla wszystkich

Mimo obietnic polskiego rządu o obniżaniu podatków dla „średnich firm”, regulacje te obejmują tylko małe przedsiębiorstwa nieosiągające wysokich przychodów. Tak więc przedsiębiorców, którzy skorzystają na wprowadzeniu nowych przepisów będzie stosunkowo mało. Dla przykładu możliwością prowadzenia działalności rejestrowej, a więc całkowicie zwolnioną ze składek ZUS
są objęte tylko osoby, których przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (na dziś 1050 zł) oraz które nie prowadziły w ciągu ostatnich 5 lat działalności gospodarczej. Również z ulgi na start będą mogli skorzystać tylko początkujący przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili wcześniej działalności gospodarczej lub powracający do biznesu po 5 latach przerwy. Podobnie sprawa się ma z preferencyjnym ZUS-em, z którego dodatkowo nie mogą korzystać osoby wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia jej wykonywania w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Pomimo tego należy cieszyć się z wprowadzanych ułatwień dla przedsiębiorców i mieć nadzieję, że w przyszłości będzie ich znacznie więcej, a skomplikowane teraz prawo gospodarcze stanie się proste i przejrzyste.

mts_cool