Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia dla osób, które straciły pracę. Żeby dostać ten zasiłek,
bezrobotny musi być zatrudniony przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 1,5 roku, który poprzedza
rejestrację w PUP oraz musi otrzymywać za wykonywaną przez siebie pracę co najmniej minimalne
wynagrodzenie (w 2018 r. minimalne wynagrodzenie  wynosi 2100 zł brutto). Od tego
wynagrodzenia muszą też być odprowadzane wszystkie składki.
Osoby, które rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzymują bardzo często propozycje
udziału w różnych szkoleniach czy propozycje pracy. Gdy jednak osoba taka nie skorzysta z tych
propozycji, to traci status bezrobotnego na 120 dni i tym samym prawo do zasiłku.
W Polsce zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres od 6 do 12 miesięcy i uzależniony jest
od stażu pracy osoby bezrobotnej. Od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. zasiłek dla bezrobotnych
wynosi:
 zasiłek podstawowy (staż pracy od 5 do 20 lat) – w okresie 3 pierwszych miesięcy wynosi
831,10 zł brutto (netto 717,30 zł), w późniejszym czasie 652,60 zł brutto (572,87 zł netto);
 zasiłek obniżony – 80% (staż pracy do 5 lat) – w okresie 3 pierwszych miesięcy wynosi
664,90 zł (netto 583,06 zł), w późniejszym czasie 522,10 zł (468,11 zł netto);
 zasiłek podwyższony – 120% (staż pracy co najmniej 20 lat) – w okresie 3 pierwszych
miesięcy 997,40 zł (netto 851,63 zł); w późniejszym czasie 783,20 zł. (678,71 netto).
Zasiłek ten jest waloryzowany zawsze w czerwcu.
Bezrobotny może wnioskować o otrzymanie zasiłku za każdy dzień kalendarzowy liczony od dnia
rejestracji we właściwym dla siebie urzędzie pracy.

mts_cool